17 lipca 2021 – Msza Święta w DO Daisy

W dniu 17.07.2021 r. uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez Księdza Kanonika Krzysztofa Strzelczyka w Domu Opieki Daisy. Podczas Mszy św. wspomagaliśmy śpiewem pensjonariuszy oraz pełniliśmy posługę ołtarza i w trakcie Liturgii Słowa.
obecni byli:

 • Agnieszka G.,
 • Mirek W.

24 czerwca 2021 – Msza Święta

W uroczystość Św. Jana Chrzciciela nasza Wspólnota spotkała się w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Białej na kończącej rok formacyjny 2020/2021 Eucharystii. Przed kończącym Mszę błogosławieństwem i rozesłaniem nas na głoszenie Prawdy w czasie nadchodzących wakacji, podziękowaliśmy naszemu asystentowi, księdzu Marcinowi za zaangażowaną opiekę w mijającym roku formacyjnym.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka i Artur G.,
 • Ola i Marek K.
 • Ela i Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Basia i Daniel Ch.
 • Lidka i Krzysiek J.
 • Kasia i Sebastian N. z Tereską i jej kuzynką.
 • Gosia K.
 • Ela J.
 • Joasia P.
 • Aniela M.

Po Eucharystii, chętni udali się na pogaduchy przy małym co nieco w lokalu „Cechowa 10” – pod tym samym adresem.

19 czerwca 2021 – nadzwyczajna kapituła w Wieliczce

W odpowiedzi na prośbę Rady WF Tau nasza wspólnota zorganizowała nadzwyczajną kapitułę. Miała ona służyć zarówno budowaniu wspólnoty jak i podsumowaniu działalności wspólnoty w 10 lat po jej powstaniu.

Kapituła odbyła się w Wieliczce przy klasztorze oo. Franciszkanów Reformatów. W miejscy tym znajduje się pełnowymiarowa kopia Porciunculi spod Asyżu.

W ramach kapituły miały miejsce: Msza Święta z kazaniem ks. Marcina, konferencja Mirka oraz obrady mające na celu podzielenie się odpowiedziami na pytania przesłane przez Radę dotyczącymi naszego widzenia WF Tau.

Spotkanie zakończyliśmy w kościele przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, gdzie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W przeżyciu spotkania pomagała słoneczna, upalna pogoda.

Zdjęcia dostępne w galerii.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Basia i Daniel,
 • Małgosia,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Wojtek.

17 czerwca 2021 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Rodzina miejscem uczenia się miłości”

Temat dzisiejszego spotkania omawialiśmy w kontekście nauczania Jana Pawła II zwanego Papieżem Rodziny.

Jan Paweł II ukazywał świętą wizję rodziny przez to, co nazwał „powrotem do początku”. W Księdze Rodzaju widzimy świat jako stworzony z miłości do człowieka i dla człowieka. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Nie jako pojedynczą osobę, ale komunię osób – kobiety i mężczyzny, która jest odbiciem Trójcy Świętej jako komunii Osób Boskich, które w pełni otwierają się na siebie i w pełni ofiarują się sobie nawzajem. Kobieta i mężczyzna zostali powołani, aby na podobieństwo Boga dawać życie we wspólnocie miłości, by razem z Nim tworzyć nowe życie. Święta wizja rodziny wywodzi się również z odwołania się do faktu przymierza Boga z rodziną po ocaleniu z potopu. Fragment Biblii o potopie rodzi nadzieję, gdyż widzimy, że przez ocalenie jednej rodziny Bóg ocalił ludzkość. Kolejnym wsparciem dla świętej wizji rodziny jest fakt przekazania Mojżeszowi przez samego Boga Dekalogu na górze Synaj. W tymże właśnie po pierwszych przykazaniach odnoszących się do Boga zabezpieczył On wzajemną miłość i troskę w rodzinie oraz szacunek wobec rodziców obietnicą długiego życia i błogosławieństwa. Dzieci zobowiązane zostają do szacunku wobec rodziców a rodzice do takiego życia, aby byli godni czci. Czwartym źródłem świętej wizji rodziny jest fakt zaistnienia w dziejach ludzkości Rodziny Nazaretańskiej. Bóg okazał takie zainteresowanie i upodobanie w rodzinie, że nie znalazł dla swojego Syna godniejszego miejsca niż właśnie w rodzinie. Rodzina Maryi, Józefa i Jezusa to wzór każdej ludzkiej rodziny. Piątym filarem świętej wizji rodziny jest Kana Galilejska i obecność Jezusa na weselu, u początku założenia nowej wspólnoty życia. Kana ukazuje rodzinę jako miejsce uświęcone obecnością Boga i Jego pochyleniem się nad potrzebami tej wspólnoty. Jezus jest przy małżonkach, a gdy natrafiają na trudność – wkracza i działa swoją Boską mocą, ukazując jednocześnie swoją Matkę jako Tę, która widzi zwykłe potrzeby człowieka, troszczy się o niego.

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcając ludzi do świętości wskazywał na rodzinę jako środowisko, które wychowuje do świętości i sprzyja dążeniu do niej. Rodzina prócz zadań materialnych, psychicznych, wychowawczych ma bardzo ważne zadanie – rodzić świętych. Kładąc nacisk na świętość małżonków, podkreślał, jak ważne jest stawianie innym za wzór wiernych świeckich, którzy heroicznie realizowali swoje powołanie chrześcijańskie w małżeństwie i rodzinie. Aby rodzina była świętą, jej życiodajnym centrum musi być miłość, która wynika ze zjednoczenia z Bogiem. To jest możliwe, jeśli członkowie rodziny szanują w każdym godność osobistą, kierują się bezinteresownością, są serdeczni, otwarci na dialog, gotowi do służby i głębokiej solidarności.

Omawiając nauczanie Jana Pawła II na temat rodziny, trzeba podkreślić, że było ono kontynuacją dotychczasowego nauczania Kościoła. Z tych korzeni wywodzi się katolicki model małżeństwa i rodziny, który przyjmuje, że rodzina opiera się na sakramentalnym małżeństwie jako dobrowolnie zawartym, monogamicznym, nierozerwalnym, dozgonnym, wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety. Jako wspólnota życia i miłości jest otwarta na tworzenie bliskich więzi międzyludzkich oraz na płodność. Przekazuje wartości kulturowe, społeczne, moralne, duchowe i religijne.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam.”

Chcących zgłębić temat odsyłamy do tekstów źródłowych:

* ADHORTACJA APOSTOLSKA O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM (Familiaris consortio) – 22.11.1981

* LIST DO RODZIN (Gratissimamsane) – 2.02.1994

W tekstach Św. Franciszka oraz w jego życiorysach nie odnajdujemy słów bezpośrednie odnoszących się do rodziny. Jednakże Franciszek docenia jej wartość podając ją jako wzór dla rodziny zakonnej o czym możemy przeczytać na przykład w 2 Regule (6,7-8):

„I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2, 7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego!”

Nasze spotkanie dopełniło dzielenie się naszymi przeżyciami. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:  

 1. Jak ja rozumiem świętość rodziny. Czy moja rodziną jest „święta” ?
 2. W jaki sposób wyrażamy sobie miłość w rodzinie ?
 3. Co najbardziej przeszkadza mi w budowaniu komunii rodzinnej (z mojej strony oraz ze strony innych członków rodziny) ?

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM a uczestniczyli w nim:

 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Artur oraz ich goście z pilskiej WF Tau Dorotka i Adam,
 • Ola,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Basia,
 • Ela J.,
 • Małgosia K.,
 • Wojtek,
 • Patryk                                                              
 • oraz po raz pierwszy Joanna – witamy serdecznie w naszej Wspólnocie Joanna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27 maja 2021 – Msza Święta

Eucharystia wspólnotowa w dniu 27 maja 2021 r. odbyła się w Kościele parafialnym w Białej. W tym dniu Kościół obchodził dosyć młodą uroczystość: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.


Uczestnicy:

Ks. Marcin, Agnieszka i Artur, Mirek i Agnieszka, Wojtek, Aniela, Patryk, Małgorzata, Krzysztof i Lidka, Dominika, Robert i Ela, Katarzyna i Sebastian, Gosia, Basia, Marek , Ela J.

22 maja 2021 – Msza Św. w DO Daisy

Ponownie, po krótkiej nieobecności związanej ze wzrostem zachorowań na COVID-19 przybyliśmy do Domu Opieki Daisy, aby wspólnie z pensjonariuszami uczestniczyć w ofierze Eucharystycznej sprawowanej specjalnie dla nich przez księdza Krzysztofa Strzelczyka. Podczas Mszy św. do ołtarza posługiwał i czytanie czytał Mirek, a śpiew animowała Ola.

Msza Święta odprawiana była wg bieżącego formularza z soboty VII tygodnia Wielkanocy, a poświęcona była wszystkich matkom z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

13 maja 2021 – dzielenie Pismem Św.

Podczas ósmego już spotkania spotkania biblijnego „Etap mistagogii: Jako bracia i siostry wołajmy do Ojca” dzieliliśmy się przeżywaniem przez nas modlitwy „Ojcze Nasz”. Pomimo tego, że modlitwę tą odmawiamy nacodzień i całe życie, spotkanie pokazało nam, jak bardzo jest ona dla nas ważna i aktualna.
Okazuje się, że na każdym etapie życia odnajdujemy w słowach Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” coś co nas porusza i wzmacnia.

Uczestnicy spotkania: Gosia, Ola i Marek, Patryk, Robert , Ela J.,

13 maja 2021 – Spotkanie formacyjne

Etap mistagogii: Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Temat: WOŁAJMY DO OJCA JAKO BRACIA I SIOSTRY.

Uczestnicy: Robert U. (prowadzący), Kasia i Sebastian , Elżbieta J., Agnieszka i Mirek, Agnieszka i Artur, Aneta, Aleksandra i Marek, Patryk, Małgorzata,
Małgorzata, Basia i ks. Marcin.

W formacja głównie jest mowa o „Modlitwie Pańskiej”. Jezus ucząc jej uczniów, umieszcza ją w kontekście sposobu modlitwy jaką mieli w zwyczaju zanosić bożkom poganie: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! (Mt 6,7-8). Chrystus uczy innej modlitwy, kieruje słowa do Boga Ojca wskazując, że jest to świadome zwrócenie się do Osoby. Taka relacja pozwala nam ludziom przez wiarę przekraczać to, co tylko ludzkie i zbliża… nas do Boga, myślę, że można powiedzieć, że: modlitwa ta jest krótka a zarazem prosta, i osobista. Co ciekawe zawiera w sobie w sumie wiele elementów. A skoro nas zbliża to pozwala/pomaga wejść w bliską relacje z Bogiem co jest podstawą bo nasza wiara mogła być żywa. Byśmy mogli się nią dzielić, świadczyć, otwierać się na innych, tworzyć z nimi relacje i z Bogiem.

Po przeczytaniu formacji mam wrażenie że jest to modlitwa jedności, która ma jednoczyć i Jednoczy, scala i nawet zmusza do łączenia się chrześcijan ze sobą i Jezusem a przez Niego z Ojcem Niebieskim. Scala podczas Mszy św. Źródłem i szczytem modlitwy każdego katolika jest Eucharystia, gdzie odmawiamy ją wspólnie- w jedności i jako znak jedności; co ciekawe, bo zarazem na Eucharystii Jezus jest obecny wśród nas, ale i będzie obecny w eucharystycznych postaciach Chleba i Wina. Scala ona też nas z Bogiem przez Jezusa bo od Jezusa ją otrzymaliśmy jako sposób, jedna z sposobów komunikowania się z Bogiem. Tak przeżywana Komunia pozwala nam doświadczać Jezusowego braterstwa, w którym powinniśmy odkrywać drogę pojednania i pokoju.

Warto zauważyć, że Jezus kieruje w tej modlitwie wszystkie prośby w liczbie mnogiej (wyraz wspólnotowy, jedności i więzi): Ojcze nasz, chleba naszego, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas, ale nas zbaw. Wynika z tego, że zanoszona do Boga Ojca modlitwa jest nie tyle modlitwą prośby w mojej osobistej potrzebie, ile bardziej jest modlitwą wstawienniczą za całą wspólnotę Kościoła. W ten sposób Modlitwa Pańska staje się modlitwą całego Kościoła, wstawiających się za siebie nawzajem.

Z kazania bp. Rysia (z filmiku):
Modlitwa Pańska jest to streszczenie Ewangelii;

Nie jest ważne ile razy w ciągu dnia wypowiadamy tą modlitwę, a to co ona robi nami. Czy znam moc Modlitwy Pańskiej?

Jakie są założenia M. P. ? byśmy się stali dziećmi Boga;

Ona konstytuuje relacje: my – Bóg;

Zmierza do zbudowania relacji zaufania, postawy dziecka, które mówi: tato, nasz tato.
Bóg często pyta w Piśmie św., np.: pytał Kaina; nie dlatego że nie zna odpowiedzi , ale bo chce wejść w relacje. Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ważne czy jest w nas postawa ufności.

Chrześcijanin to ktoś kto ufa Bogu jak własnemu tacie.

Zanim Franciszek zaczął modlić się słowami psalmu i brewiarza, wpierw nauczył swych pierwszych braci Modlitwy Pańskiej. Modlitwa Ojcze nasz towarzyszyła powstaniu grupy pokutników z Asyżu i była obecna na ich ustach i w sercu, kiedy wraz z papieskim błogosławieństwem i zatwierdzeniem Zakonu zrodziła się wspólnota Braci Mniejszych (por. 2 Reg 3,3; 1C 45,1-3). Wytrwałe medytowanie nad tym tekstem zaowocowało powstaniem Komentarza. Parafraza Ojcze nasz jest przede wszystkim przepiękną i bardzo głęboką medytacyjną modlitwą i duchowym spojrzeniem na słowa Chrystusa.

6 maja 2021-adoracja Najświętszego Sakramentu

Spotkanie odbyło się w połączonych salkach świętej Kingi i błogosławionej Karoliny Kózkównej. Podczas spotkania, odbywającego się w maju – miesiącu szczególnie poświęconym Maryji adorowaliśmy wspólnie z nią Najświętszy Sakrament. W trakcie adoracji zanosiliśmy do Pana modlitwy dziękczynienia, przebłagania i prośby, a zakończyliśmy ją odmówioną wspólnie Litanią Loretańską.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Mirek W. – prowadzący,
 • Agnieszka G.,
 • Aniela M.,
 • Małgorzata K.
 • Wojtek P.

29 kwietnia 2021 – Msza Święta

Eucharystia wspólnotowa dnia 29 kwiecień 2021 miała miejsce w kaplicy Sióstr Córek Bożej Miłości. Kościół dzisiaj wspomina św. Katarzynę Sieneńską dziewicę i doktora Kościoła, patronkę Europy. Św. Jako ciekawostkę ks. Marcin w homilii przypomniał, że Św. Katarzyna była 23 lub 24 dzieckiem, ponieważ miała siostrę bliźniaczkę, która umarła przy porodzie, zatem miała 24 rodzeństwa i ze Św. Franciszkiem łączy ją wiele podobieństw:

 • Oboje od wczesnego dzieciństwa poszukiwali sensu życia i przeżywali konflikt z rodzicami
 • otrzymała stygmaty, które na ciele miały kształt krwawych promieni
 • była zaangażowana w odbudowę kościoła (były to czasy schizy papieskiej, nakłaniała papieża z Awinion aby wrócił do Rzymu)
 • Doktor Kościoła – pierwsza kobieta
 • Z wielką miłością pielęgnowała chorych
 • Jak Św. Franciszek, bardzo poważnie traktowali spotkanie ze Słowem Bożym i było ono dla nich mottem całego życia.

Ile Słowa Bożego ma być w Twoim życiu?

Coś jest zasłonięte, ale nie znaczy to, że tego nie ma i tak jest ze Słowem Bożym, które jest żywe, ale nie zawsze ono mnie napełnia, nawadnia i oświeca. Zazwyczaj to ja robię cień, zasłaniam, odwracam się od tego światła. Jak wygląda ten czas w ciągu dnia, miesiąca, roku, w którym Pan może mi cokolwiek odsłonić, wyjaśnić?

Uczestnicy:

Ks. Marcin, Agnieszka G., Ola i Marek K., Lidka i Krzysztof J., Agnieszka i Mirek W., Katarzyna i Sebastian N., Ela i Robert U., Małgorzata B., Aniela i Ela J.