21 stycznia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W tym roku, ze względu na ograniczenia pandemiczne nie było spotkania opłatkowego, na którym oprócz dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń noworocznych śpiewaliśmy wspólnie kolędy na Chwałę Panu. W tym miesiącu zapragnęliśmy połączyć adorację ze śpiewem kolęd przy akompaniamencie ukulele, gitar i tak powstała adoracja przy franciszkańskim żłobie, w której brali udział:

 • Gosia B,
 • Kasia N.
 • Basia Ch,
 • Lidka J,
 • Ola i Marek K,
 • Agnieszka i Mirek W,
 • Patryk B,
 • Aniela M,
 • Wojtek P.
 • Ela J,
 • Ks Marcin.

Fragmenty tekstu adoracji zaczerpnięto z internetu http://www.ak.archidiecezja.wroc.pl/Pliki/2013_01_06_Adoracja.pdf

14 stycznia 2021 – spotkanie formacyjne

Tematem spotkania była medytacja Słowa Bożego.

Nacisk położono na osobiste spotkanie z wychodzącym do człowieka w swoim słowie Bogiem. Wskazano na wagę pamięci, która pozwala uświadamiać sobie działanie Boga w życiu człowieka. Skrótowo omówiono również medytację ignacjańską zachęcając jednocześnie do korzystania z tej metody lub chociaż jej elementów (takich jak przygotowanie miejsca i czasu na modlitwę).

Znaczną część spotkania poświęcono na dzielenie się członków wspólnoty doświadczeniem medytacji Pisma Św.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Ola i Marek,
 • Celina,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Aniela,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Lidka,
 • Wojtek (prowadzący).

7 stycznia 2021 – Spotkanie modlitewne – sigla

W trakcie dzisiejszego spotkania modlitewnego, które już tradycyjnie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego ZOOM, dzieliliśmy się Słowem, które przeznaczone jest na ten miesiąc formacji.

Cytatem przewodnim naszych rozważań był fragment z Ewangelii Św. Łukasza (4, 16-22a):

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego”. 

W tym fragmencie Jezus wskazuje na siebie jako na wypełnienie „słowa łaski”, które niesie błogosławieństwo Boga i realizuje daną obietnicę, a ewangelista pragnie, aby jego czytelnik spotkał się ze „słowem łaski”, które jest głoszone dziś. 

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka i Artur,
 • Basia i Daniel,
 • Ola i Marek,
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin,
 • a poprowadzili je Kasia i Sebastian.

6 stycznia 2021-wyjście na Kozią Górę

Nie mogąc spotkać się wspólnie w salkach katechetycznych (ze względu na ograniczenia epidemiologiczne) postanowiliśmy wyjść wspólnie w góry.

Na cel wycieczki wybrano Kozią Górkę, a na miejscu postanowiono przedłużyć wędrowanie aż do przełęczy Kołowrót. Wejście i wyjście miało miejsce spod zajazdu pod Źródłem w Bystrej.

Trasa łatwa, pogoda na wyjście zrobiła się zimowa a humory dopisywały. Nic więc dziwnego, że wycieczka się udała!

Zdjęcia dostępne są w galerii.

Obecni:

 • Ola i Marek z Maćkiem,
 • Basia i Daniel,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela,
 • Dominika,
 • Aniela,
 • Patryk,
 • Wojtek.

30 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

Nasze spotkanie miało charakter modlitewny, a przeprowadziliśmy je online za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W jego trakcie odmówiliśmy w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Nieszpory z szóstego dnia Oktawy Narodzenia Pańskiego, zakończone błogosławieństwem księdza Marcina. Po spotkaniu podzieliliśmy się aktualnościami z życia Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin.

17 grudnia 2020 – spotkanie formacyjne

Kolejne pandemiczne spotkanie odbyło się w formie on-line. Tematyką spotkania było
„WYTRWAĆ PRZY OBIETNICY”.

Prowadzący: Ela J, Gosia B.

Wieczne szczęście, obietnica, o których mówi Jezus w słowie na ten miesiąc formacyjny (grudzień) jest mieszkanie w domu Ojca („Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”). Pragnienie spełnienia tej obietnicy wymaga od jednak nas wytrwałości, nawet w drobnych sprawach („Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny”). Na drodze wytrwałości w spełnieniu obietnicy domu Ojca czekają na nas zagrożenia duchowe takie jak zwątpienie, niechęć czy rezygnacja. Doskonałym przykładem wierności i wytrwałości jest Abraham i Maryja. To od nich możemy uczyć się jak wytrwać przy obietnicy w codzienności życia. Wzorem wytrwania przy obietnicy jest także dla nas Święty Franciszek („I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi”). Ważne jest, abyśmy my, jako franciszkanie świeccy dzielili się bogactwem swego doświadczenia spełniających się obietnic w naszym życiu na wzór świadectwa św. Franciszka, jakie zostawił w swoim Testamencie.

Dzieliliśmy się także naszymi refleksjami nad zagadnieniami:
Jakie znaczenie ma dla Ciebie wybranie i przymierze?
Jak rozumiesz nieodwracalność Bożych wezwań?
Jak obietnica zbawienia wpływa na twoje zaangażowanie?

Osoby obecne:

 • ks. Marcin,
 • Ela,
 • Gosia,
 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Celina,
 • Kasia i Sebastian,
 • Basia.

10 grudnia 2020 – Msza Święta

Kolejną wspólnotową Eucharystię przeżywaliśmy w kościele Opatrzności Bożej.
Homilia celebransa, ks. Marcina nawiązywała do czytań z dnia tj. czytania z Księgi Izajasza, szczególnie do słów „Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela” i treści Ewangelii św. Mateusza (Mt 11, 11-15), w której po raz kolejny pojawia się postać Jana Chrzciciela, który towarzyszy nam od ostatnich, grudniowych dni skupienia.
Po mszy odbyła się,  krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywała się w ciszy, która przerywały modlitewne wezwania uczestników.

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Elżbieta,
 • Barbara,
 • Patryk,
 • Mirosław,
 • Agnieszka.

5-6 grudnia 2020 – adwentowe dni skupienia

W tym roku, z powodu pandemii, adwentowe dni skupienia nie miały formy stacjonarnej lecz odbywały się w domach uczestników. Część treści przeżywana była na podstawie nagranych wcześniej materiałów, które uczestnicy odtwarzali w dogodnym dla siebie czasie, spotkania w grupach i dzielenie odbyły się za pośrednictwem wideo komunikatorów a adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta transmitowane były z kościoła oo. kapucynów w Krakowie na żywo.

Dni skupienia przebiegały pod hasłem: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie” Za 2,14

W rekolekcjach wzięła udział liczna reprezentacja naszej wspólnoty lokalnej:

 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Ela i Robert,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Partyk,
 • Gosia,
 • Dominika,
 • Wojtek.

3 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

W trakcie spotkania, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM dzieliliśmy się otrzymanym słowem. Wprowadzeniem do dzielenia była modlitwa św. Franciszka: Wielbimy Cię .., modlitwa do Ducha Świętego oraz biblijna analiza tekstu, w tym rozważenie pierwszego Napomnienia Św. Franciszka. Wcześniej, w domu, tekst (J 14,1-7) przeznaczony na trzeci miesiąc cyklu formacyjnego, którego temat brzmi „Wytrwać przy obietnicy”, indywidualnie analizowaliśmy metodą skrutacji. Spotkanie zakończyła odmówiona w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronka do Bożego Miłosierdzia.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Patryk B.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Aniela .M,

•Ela J.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Ola i Marek K.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin

26 listopada 2020 – Msza Święta

Kolejna wspólnotowa Eucharystia, w okresie pandemii, odprawiona została w kościele Opatrzności Bożej .

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur
 • Agnieszka
 • Elżbieta
 • Barbara
 • Daniel
 • Sebastian
 • Katarzyna
 • Małgorzata
 • Mirosław
 • Agnieszka