14 października 2021 – różaniec

Jak corocznie nasza Wspólnota włączyła się w nabożeństwo różańcowe odprawiane dla wiernych parafii Opatrzności Bożej w Białej. Rozważania, oparte na refleksjach pochodzących z listów świętego Ojca Pio przygotowane przez Mirka oraz modlitwę poprowadzili: Ola, Aniela, Agnieszka G., Wojtek, Krzysiek.
W nabożeństwie uczestniczyli także Mirek i Basia.
Po nabożeństwie wszyscy wzięliśmy udział w Mszy św. parafialnej.

10 października 2021 – spotkanie formacyjne

Na pierwszym spotkaniu formacyjnym w nowym roku formacji skupiliśmy się na temacie „Relacje – ja, ty, my i Bóg”. Spotkanie oparte było o dwie konferencje: ogólną oraz franciszkańską.

Po krótkim zreferowaniu treści konferencji; uczestnicy mieli się z nią zapoznać wcześniej; nastąpiło dzielenie przeplatane rozmową.

W odpowiedzi na apel znajomych przekazano również środki czystości dla Domu Dziecka w Hałcnowie.

W spotkaniu udział wzięli:

 • x. Marcin,
 • Aniela,
 • Renata (zdalnie),
 • Ola,
 • Marek,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Ela U,
 • Robert,
 • Gosia K,
 • Gosia B,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Wojtek.

7 października 2021 -Spotkanie modlitewne

Spotkanie rozpoczęliśmy wezwaniem Ducha Świętego i modlitwą spontaniczną zainspirowaną tekstami Św. Franciszka. Po krótkiej modlitwie obecni na spotkaniu dzielili się Słowem Bożym przeznaczonym na październik w naszej formacji. (Iz 43, 1b-5a.7 – relacja Boga do mnie, Ps 100, Ef 4, 25-32 – relacja do drugiego człowieka, J 1, 1-11 – relacja do Boga)

Obecni:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka G,
 • Aniela,
 • Gosia B,
 • Małgosia K,
 • Renia,
 • Basia,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Krzysiek,
 • Wojtek,
 • Robert,
 • Marek.

3 października 2021 – wspólna Msza Św. i Transitus ku czci św. Franciszka z Asyżu

W tym roku spotkaliśmy się w wigilię święta św. Franciszka z Asyżu w bazylice franciszkańskiej w Rychwałdzie k. Żywca. Tam uczestniczyliśmy w Mszy Św. oraz w Transitusie św. Franciszka. Nabożeństwo to zostało pięknie przygotowane przez oo. Franciszkanów z udziałem scholii. Razem ze wspólnotą braci i parafią przeżywaliśmy wspomnienie przejścia ojca Franciszka do nieba.

Obecni byli:

 • Ela i Robert,
 • Aniela,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Krzysiek,
 • Ela J,
 • Ela i Wojtek.

30 września 2021 – spotkanie modlitewne

W ostatnim dniu września zebraliśmy się na spotkaniu modlitewnym  w salce bł. Karoliny Kózkówny. Wspólnie odmówiliśmy, podzieleni na dwa chóry, nieszpory ze wspomnienia św. Hieronima, poświęcając nieco więcej czasu na medytację przeznaczonego na nieszpory tego dnia czytania (Jk 3,17-18) oraz  modlitwę spontaniczną.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka G.,
 • Ola i Marek K.
 • Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Ela J.
 • Krzysiek C.
 • Aniela M.

26 września 2021 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza

Wspólnota spotkała się na kapitule by podsumować miniony rok formacyjny i wybrać nowego lidera wraz z zastępcą.

W trakcie kapituły sprawozdanie za zakończony rok formacyjny złożyli lider oraz skarbnik. Oba sprawozdania zostały przez wspólnotę przyjęte.

W dalszym ciągu wybrano nowe władze wspólnoty. Po kilku głosowaniach liderem postał Mirek, a jego zastępcą Kasia. Ela J. zgodziła się kontynuować posługę skarbnika wspólnoty.

Resztę kapituły wypełniło snucie planów na rozpoczęty rok.

Szczegóły znajdują się w protokole (na wspólnotowym Dropboxie) a zdjęcia w galerii.

W kapitule udział wzięli:

 • Ks Marcin S,
 • Elżbieta U,
 • Robert U,
 • Małgorzata K,
 • Krzysztof,
 • Sebastian N,
 • Katarzyna N,
 • Małgorzata B,
 • Wojciech P,
 • Aleksandra K,
 • Marek K,
 • Artur G,
 • Agnieszka G,
 • Elżbieta J,
 • Mirosław W,
 • Agnieszka W,.

17-19 września 2021- kapituła prowincjalna

W dniach 17-19 września 2021 roku w Olsztynie k. Częstochowy odbyła się Kapituła Namiotów naszej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W kapitule uczestniczyło 21 przedstawicieli wspólnot lokalnych z całej Polski.

Uczestnicy w trakcie obrad pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie do jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Łukasz Kosacki (Kielce) – lider, Adam Tchorek (Piła) – członek Rady WF Tau i Gertruda Kutryn (Stalowa Wola) – członek rady WF Tau

Przyrzeczenia nowej Rady przyjął br. Tomasz Żak, Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się wzajemnego słuchania w duchu jedności i braterstwa.

16 września 2021 – spotkanie braterskie

  „Kawiarenka: Co Ci w duszy gra” to hasło kolejnego spotkania braterskiego, które miało miejsce w czwartkowy wieczór. Przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach słuchaliśmy piosenek, które są ważne lub bliskie osobom obecnym na spotkaniu. Tego wieczoru towarzyszyli nam: Tracy Chapman, Bob Marley, Jim Morrison, Chór z koncertu „Jednego serca” z Rzeszowa, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, zespół Queen oraz  Puppentheater z fragmentem opery „Wesele Figara”. Był też czas na przedstawienie się Krzyśka i powiedzenie kilku słów o sobie, a spotkanie zakończyliśmy krótką modlitwą.

Obecni na spotkaniu: Aniela, Basia, Agnieszka i Mirek, Agnieszka G., Ola, Krzysiek i Wojtek.

9 września 2021 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartek odbyła się pierwsza w tym roku formacyjnym adoracja naszej wspólnoty. Miejscem adoracji był kościół Opatrzności Bożej w Białej. Adoracja przebiegała w formie modlitwy spontanicznej w oparciu o fragment ewangelii z dnia,

(Łk 6, 27-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Obecni:

 • Ks. Marcin
 • Artur i Agnieszka,
 • Mirek i Agnieszka,
 • Ola i Marek,
 • Basia,
 • Ela,
 • Aniela,
 • Wojtek,
 • Krzysztof,
 • Ania.

2 września 2021 – spotkanie modlitewne

Na pierwszym spotkaniu po wakacjach zgromadziliśmy się w salce przy probostwie. Modliliśmy się dziękczynieniem i uwielbieniem. Rozważaliśmy również krótko fragment ewangelii wg św. Łukasza przypadający na ten dzień.

(Łk 5,1-11)
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

„Wypłyń na głębie” mocno zabrzmiało na początku kolejnego roku formacyjnego.

Po zakończonej modlitwie omówiono temat wyboru delegatów na kapitułę prowincjalną.

Spotkanie miało formę hybrydową. Część wspólnoty dołączyła przez ZOOM-a.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Ola,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Małgosia,
 • Agnieszka,
 • Artur,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Wojtek.