22 września 2019 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza